Archive for the ‘ΕΑΠ’ Category

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Από το ΕΑΠ προσφέρονται έξι προπτυχιακά προγράμματα τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης και 24 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών φοίτησης τουλάχιστον δυόμισι ετών.

Αναλυτικά λοιπόν τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχίο είναι τα παρακάτω :

1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
3. Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός
4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
5. Πληροφορική
6. Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστιοσελίδα του ΕΑΠ ενώ οι θέσεις και για τα 6 προγράμματα σπουδών είναι 4.200

Τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών τίτλων είναι αρκετά περισσότερα, συνολικά 24 όπως φαίνονται αναλυτικά παρακάτω :

1 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
2 Διοίκηση Μονάδων Υγείας
3 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.
4 Τραπεζική
5 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
6 Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
7
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
8 Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
9
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
10 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
11
Διασφάλιση Ποιότητας
12
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας
13
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
14
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
15
Σπουδές στην Εκπαίδευση
16
Εκπαίδευση Ενηλίκων
17
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
18
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
19
Διαχείριση Αποβλήτων
20
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
21
Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
22
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
23 Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
24 Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Οι θέσεις που διατίθενται συνολικά για μεταπτυχικά προγράμματα είναι 2.460 ενώ στην ιστιοσελίδα του ΕΑΠ μπορείτε να δείτε αναλυτικά λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον αριθμό των θέσεων ανά πρόγραμμα καθώς και το γνωστικό αντικείμενο του.

Σημειωστέ ότι οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μόνον ηλεκτρονικά και μέχρι την 10η Δεκεμβρίου στις 12.00 το βράδυ όπου και θα κλείσει η παραπάνω σελίδα. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00πμ παρουσία εισαγγελικής αρχής ενώ θα είναι και ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους.

Advertisements

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του συλλόγου φοιτητών Φυσικών επιστημών του ΕΑΠ οι απόφοιτοι της παραπάνω σχολής κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία ΠΕ04 και συγκεκριμένα στην ΠΕ0401 που αφορά τους Φυσικούς. Παρακάτω υπάρχει αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου :

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥ.Ε. (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.Τ. (ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΤΟΥ ΕΑΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΣΤΗΝ (ΥΠΟ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ (ΥΠΟ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ0401

Με την πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ (10Π/2006, 21-8-06) οριστικοποιήθηκε η ένταξη του ΦΥ.Ε. (για το ΥΠΕΠΘ) στην κατηγορία ΠΕ04 (και μάλιστα στην ειδική κατηγορία: ΠΕ0401, δηλαδή στην κατηγορία των Φυσικών). Το αίτημά μας (της Σχολής Σ.Θ.Ε.Τ.) για την ένταξή μας στους ΠΕ04 εκκρεμούσε από τον προηγούμενο διαγωνισμό (Δεκέμβριος 2004).
Βεβαίως το αίτημά μας ήταν η ένταξή μας στους ΠΕ04 χωρίς να ορίζεται η υποκατηγορία. Αυτό διότι το πρόγραμμα σπουδών μας είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν οι απόφοιτοι να διδάσκουν εξ ίσου καλά και τη Φυσική και τη Χημεία αλλά και τη Βιολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως αυτό είναι το πρώτο βήμα για την αναγνώρισή μας. Απομένει να αποδείξουμε και στην πράξη τις ικανότητές μας.
Στον προηγούμενο διαγωνισμό ήταν επιτυχούσα (χωρίς μάλιστα να προετοιμαστεί) η μία εκ των δύο υποψηφίων (υπήρχαν μόνο οκτώ απόφοιτοι). Στο διαγωνισμό που τώρα προκηρύχθηκε θα λάβουν μέρος αρκετοί απόφοιτοι του προγράμματός μας (βέβαια έχουν αποφοιτήσει άλλοι 35 την περσινή χρονιά, ενώ πρόκειται να αποφοιτήσουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών περίπου άλλοι τόσοι).
Ελπίζουμε στον επόμενο διαγωνισμό να μάς παρασχεθεί η δυνατότητα επιλογής της υποκατηγορίας (τουλάχιστον της ΠΕ0402, δηλαδή των Χημικών, διότι Χημεία δίνουν όλοι εκτός των Γεωλόγων που δίνουν Φυσική).
Η ένταξή μας στον κλάδο των Φυσικών έγινε και με τη συμβολή του συλλόγου μας (Σύλλογος φοιτητών του ΦΥΕ). Δημοσιοποιήσαμε (γνωστοποιήσαμε) το αίτημά μας καταθέτοντας και υπερασπίζοντας τα επιχειρήματά μας. Σημαντική όμως υπήρξε και η συμβολή 8-10 αποφοίτων που «κυνήγησαν» το αίτημά μας σε όλη την πορεία του. Αρκετοί από αυτούς συμμετέχουν ήδη σε μεταπτυχιακά προγράμματα (και στο ΕΑΠ, αλλά και σε συμβατικά πανεπιστήμια).
Ευχόμαστε και στα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΑΠ (του Πολιτισμού) να αναγνωριστούν και να ενταχθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φοιτητών του προγράμματος ΦΥΕ.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοίνωσε ότι από σήμερα 1η Νοεμβρίου 2005 και μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2005 θα δέχεται αιτήσεις για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του. Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 το ΕΑΠ προσφέρει 6 Προπτυχιακά (4.200 θέσεις) και 24 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2.460 θέσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την σελίδα http://www.eap.gr και διαβάστε την σχετική ανακοίνωση.